Midsonas visjon er å bli et ledende selskap i Europa innen helse og velvære, og en nøkkelfaktor for at vi skal klare å oppnå denne visjonen er at vi lykkes med å tiltrekke, utvikle og beholde kunnskapsrike medarbeidere i forskjellige yrkesroller. Dette gjør vi gjennom å ha en moderne bedriftskultur med en tydelig helseprofil.

Midsona har ca. 850 ansatte (desember 2020) i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Tyskland, Frankrike og Spania som arbeider med salg, marked, produksjon, innovasjon og flere andre funksjoner. Konsernets hovedkontor ligger i Malmö, Sverige.

EN SUNN ARBEIDSPLASS

For Midsona er ikke medarbeidernes helse kun en prioritet - det er ett av våre overordnede mål i konsernet og ett av fokusområdene i Midsonas bærekraftsstrategi.

Midsona skal være et selskap som er gjennomsyret av helse og som, ut i fra medarbeidernes eget ansvar, kan stimulere og gi medarbeiderne sjansen til å ha en god helse ut ifra egne muligheter. Dette gir rom for både egne tiltak og felles helsetiltak på tvers av alle forretningsområder.  

LEDIGE STILLINGER

Vi har dessverre ingen ledige stillinger for øyeblikket.