Midsonas visjon er å bli et ledende selskap i Europa innen helse og velvære, og en nøkkelfaktor for at vi skal klare å oppnå denne visjonen er at vi lykkes med å tiltrekke, utvikle og beholde kunnskapsrike medarbeidere i forskjellige yrkesroller. Dette gjør vi gjennom å ha en moderne bedriftskultur med en tydelig helseprofil.

Midsona har ca 525  ansatte (24. april 2019) i Sverige, Danmark, Norge, Finland og Tyskland. Disse arbeider med salg, marked, produksjon, innovasjon og flere andre funksjoner. Hovedkontoret ligger i Malmö.

EN SUNN ARBEIDSPLASS

For Midsona er ikke medarbeidernes helse kun en prioritet - det er ett av våre overordnede mål i konsernet og ett av fokusområdene i Midsonas bærekraftsstrategi.

Midsona skal være et selskap som er gjennomsyret av helse og som, ut i fra medarbeidernes eget ansvar, kan stimulere og gi medarbeiderne sjansen til å ha en god helse ut ifra egne muligheter. Dette gir rom for både egne tiltak og felles helsetiltak på tvers av alle forretningsområder.  

LEDIGE STILLINGER