Å fortsette å utvikle produkter som hjelper mennesker med å føle seg bra og leve et godt liv er Midsonas bidrag til en sunnere planet.

Midsona baserer sitt bærekraftsarbeid på de globale målene for bærekraftig utvikling vedtatt av FNs generalforsamling.

VÅRE PROSEDYRER

Bærekraft har alltid vært viktig for Midsona, selv om vi særlig de siste årene har hatt store framskritt. Strategi har blitt utviklet, fokusområder har blitt identifisert og bærekraft har blitt stadig mer sentralt i Midsonas virksomhet. 

Midsonas bærekraftsstrategi er basert på selskapets mål om å hjelpe mennesker til å leve et sunt liv. Hva et "sunt liv" betyr er selvfølgelig individuelt, men Midsonas tolkning er at det handler om å føle seg bra og å kunne leve et godt liv, uten at det går ut over mulighetene til de kommende generasjonene til å gjøre det samme. 

VÅR BÆREKRAFTSSTRATEGI ER BASERT PÅ HVA VI ER BEST PÅ:

  • Forstå våre forbrukere og være i tråd med deres behov
  • Ha den beste kunnskapen om helse, og om den sentrale rollen maten spiller i vår hverdag. 
  • Samarbeide med leverandørene våre gjennom hele verdikjeden, og kunne stille krav om at de opptrer på en bærekraftig måte

SLIK GJORDE VI:

Rammene for Midsonas bærekraftsrapport er basert på Global Reporting Initiatives (GRI-g4) rammeverk. Et sentralt element i dette rammeverket var vesentlighetsanalysen. Denne bidro til å identifisere bærekraftsspørsmålet som på en betydelig måte gjenspeiler både interessentenes synspunkt og  selskapets økonomiske, miljømessige og sosiale konsekvenser. 

Analysen var et viktig utgangspunkt for prosessen med å formulere retningen for vårt bærekraftsarbeid, og ble gjort gjennom flere interne workshops, samt undersøkelser rettet mot selskapets interessenter. Resultatet ble veid sammen med Midsonas syn på bærekraft, forretningsstrategi og konkurransesituasjon, og ble deretter utgangspunktet for det kommende arbeidet. 

ÅPENHETSLOVEN

Åpenhetsloven 2024. Les mer om dette på Engelsk her.